Vakken

3de graad
5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 2 2
Engels 2 2
Frans 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Masterclass 0 1
Nederlands 4 4
Wereldwijsheid 1 1
Richtingspecifiek
Informaticawetenschappen 1 0
Latijn 4 4
Wiskunde 6 6
Totaal 32 32

Latijn-wiskunde

Een richting voor jou?

Jij aan zet in Latijn-wiskunde?

Lees je graag Latijnse teksten en wil je verder kennis maken met de Romeinse taal en cultuur? Denk je graag na over wat dit rijke aanbod aan literatuur ons vandaag nog kan bieden? Hou je je graag bezig met wiskundige vraagstukken? Wil je je opties naar het hoger onderwijs graag zo breed mogelijk houden? Dan is deze richting iets voor jou!

Jouw talenten:

· Je bent wiskundig sterk en kan goed abstract redeneren.

· Je hebt een passie voor het Latijn en voor taal en literatuur in het algemeen.

· Je wil je kennis verdiepen van het Latijnse taalsysteem en de Romeinse literatuur.

· Je bent in staat om voor alle vakken complexere leerinhouden te verwerken in een beperkt tijdsbestek.

Jouw uitdagingen:

· Je combineert een sterke algemene vorming met een uitgebreid pakket Latijn en wiskunde.

· Je verdiept je inzicht in en kennis van het Latijnse taalsysteem.

· Je leert authentieke Latijnse teksten lezen en die kaderen binnen de cultuur waarin die ontstaan zijn.

· Je leert linken leggen tussen de literatuur en cultuur van de klassieke oudheid en onze eigen tijd.

· Je kan wiskundig abstracte begrippen en concepten hanteren.

Instromen:

Instromen in deze richting kan vanuit een richting met Latijn. Instromen vanuit andere doorstroomrichtingen is in principe niet mogelijk en kan alleen in zeer uitzonderijke gevallen, waarbij je een erg stevig inhaalpakket zal moeten verwerken. Het verschil tussen Latijn-wiskunde en Latijn-moderne talen? Beide richtingen zijn domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen die je voorbereiden op een studie in het hoger onderwijs. In Latijn-wiskunde zal je Latijn combineren met een stevig pakket wiskunde en een iets uitgebreider pakket wetenschappen. In Latijn-moderne talen heb je dan weer een uitgebreider pakket talen, waarbij je naast een verdieping Frans en Engels ook het vak Duits hebt.

Toekomstmuziek …

Na het volgen van deze richting kan je een academische of professionele bachelor aanvatten in het hoger onderwijs binnen de meeste domeinen. Voor wetenschappelijke richtingen als geestes- en sociale wetenschappen heb je een goede basis.terug naar studieaanbod