Vakken

3de graad
5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 2 2
Engels 2 2
Frans 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Masterclass 0 1
Nederlands 4 4
Wereldwijsheid 1 1
Richtingspecifiek
Latijn 4 4
Informaticawetenschappen 1 0
Wiskunde 6 6
Totaal 32 32

Latijn wiskunde

Een richting voor jou?

*Wijzigingen zijn nog mogelijk.terug naar studieaanbod