Vakken

3de graad
5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Masterclass 0 1
Natuurwetenschappen 2 2
Wereldwijsheid 1 1
Wiskunde 3 3
Richtingspecifiek
Duits 3 2
Engels 3 3
Frans 5 5
Italiaans 2 2
Nederlands 4 4
Taaltechnologie en taalredactie 1 1
Theater, film en literatuur 1 1
Totaal 32 32

Moderne talen

Een richting voor jou?

Jij aan zet in Moderne talen?

Wil jij graag met meerdere mensen op de wereld in gesprek kunnen gaan en dat in maar liefst vijf verschillende talen? Denk je graag na over taalnuances en wil je je verdiepen in de werking van taal? Kan je gepassioneerd raken door verhalen, literatuur, theater en film? Ben je geïnteresseerd in de werking van chatbots en hoe we deze nieuwe technologie productief kunnen inzetten? Dan is de richting Moderne talen iets voor jou!

Jouw talenten:

· Je hebt een passie voor taal en literatuur.

· Je bent nieuwsgierig naar andere culturen en je bent bereid om contacten te leggen met mensen uit andere landen of met een andere achtergrond.

· Je beschikt over een sterk taalgevoel.

· Je kan vlot nieuwe woordenschat verwerven en grammaticale regels toepassen.

· Je durft je eigen mening te verwoorden in zowel je moedertaal als in vreemde talen.

· Je wil je verworven talenkennis inzetten in internationale projecten.

· Je wil je verdiepen in taal- en letterkundige vraagstukken.

· Je bent in staat om voor alle vakken complexere leerinhouden te verwerken in een beperkt tijdsbestek.

Jouw uitdagingen:

· Je verdiept je talenkennis van het Nederlands, het Frans, het Engels en het Duits.

· Je leert een vierde vreemde taal: het Italiaans.

· Je verdiept je in de werking van taal als systeem en kijkt daarbij ook naar het sociologisch, historisch en pragmatisch aspect.

· Je legt verbanden tussen verschillende talen en bestudeert hoe die historisch gegroeid zijn.

· Je verwerft inzichten in taaltechnologie.

· Je maakt kennis met een breed pakket literatuur en leert daar op een abstracte manier over nadenken.

Instromen:

Je kan deze richting starten vanuit een andere doorstroomrichtingen, maar dan zal je een inhaalbeweging moeten maken voor de richtingspecifieke vakken.

Toekomstmuziek …

Na het volgen van deze richting kan je een studie aanvatten in een academische of professionele bachelor. Opleidingen als Taal- en letterkunde, Toegepaste taalkunde en verschillende studies van talen en culturen zijn een logisch vervolg. Ook andere studies binnen de mens- en sociale wetenschappen zijn in principe toegankelijk.terug naar studieaanbod