Vakken

Tweede graad
3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 3
Frans 4 4
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 6
Richtingspecifiek
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
STEM-project 2 1
Schoolspecifiek
IT en media 1 -
Kunstuur - 1
SC.I.LLs 1 -
TOTAAL 32 32

Natuurwetenschappen

Een richting voor jou?

2de graad finaliteit doorstroom (domeinoverschrijdend) – domein STEM

Jij aan zet in natuurwetenschappen?

Heeft het tijdschrift van National Geographic Junior geen geheimen meer voor jou? Heb je altijd al willen weten hoe de wereld in elkaar zit en zoek je steeds naar een wetenschappelijke verklaring van talrijke natuurverschijnselen? Kan je je vastbijten in een wetenschappelijk vraagstuk en wil je leren hoe je op een gestructureerde manier naar een oplossing zoekt? Dan ben jij de geknipte leerling voor de richting Natuurwetenschappen!

Jouw talenten

  • Je bent wiskundig sterk en je hanteert probleemloos abstracte begrippen en concepten.
  • Je kan analytisch en inzichtelijk denken.
  • Je bent geboeid door wetenschappelijke fenomenen die in jouw omgeving gebeuren.
  • Je kan voor alle vakken complexere leerinhouden verwerken in een beperkt tijdsbestek.

Jouw uitdagingen

  • Je combineert een sterke algemene vorming met een stevig pakket wetenschappen en wiskunde.
  • Je ontwikkelt je probleemoplossende vaardigheden en gaat dieper in op de leerstof.
  • Je kan verschillende wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband brengen.
  • Je moet doelgericht informatie kunnen zoeken, nauwkeurig data kunnen verwerken in tabellen en grafieken en deze gegevens correct interpreteren.

Toekomstmuziek….

In de derde graad kan je verder studeren in de richting wetenschappen-wiskunde en Biotechnologische en chemische wetenschappen in de doorstroomrichting, maar je kan ook naar de richting Biotechnologische en chemische technieken in de dubbele finaliteit overschakelen.

Het verschil tussen Natuurwetenschappen en Biotechnologische STEM-wetenschappen?

Het zijn allebei abstracte theoretische richtingen in de doorstroomfinaliteit waarbij biologie, chemie en fysica centraal staan. In Biotechnologische STEM-wetenschappen zal er echter meer projectmatig en experimenterend te werk gegaan worden.

In natuurwetenschappen zullen de algemene vakken (Engels, Frans, Nederlands en geschiedenis) verdiepend behandeld worden. In Biotechnologische STEM-wetenschappen zullen enkele algemene vakken (geschiedenis, Frans en Engels ) minder aan bod komen, maar deze worden vervangen door meer uren wetenschappen en STEM-projecten, waarbij STEM-engineering nadrukkelijk aan bod komen. Tijdens deze uren wordt er ingezet op het ontwikkelen van zowel onderzoeksvaardigheden als praktische vaardigheden.

Verklaring schoolspecifieke uren

Derde jaar – IT en media  

Dit vak helpt je om digitale vaardigheden te ontwikkelen door programma’s zoals Excel en Word doelgericht te gebruiken en deze kennis toe te toepassen in andere softwareprogramma’s. Je leert hoe je digitale data geordend en gestructureerd kan beheren. Bovendien leer je respectvol te communiceren op sociale media en je persoonlijke gegevens te beschermen. Al deze vaardigheden zijn belangrijk voor je schooltijd, maar ook voor je verdere studie en toekomst. 

Derde jaar – SCILLS 

De overgang naar de tweede graad is voor veel leerlingen een grote verandering. Tijdens dit uur word je begeleid in je leerproces. Je leert verschillende technieken die je kunnen ondersteunen in het zoeken naar een goede studiemethode. Daarnaast reiken we je verschillende tools aan voor zelfreflectie zodat je een succesvolle studieloopbaan kan afronden.  

Vierde jaar – Kunstuur 

Tijdens dit uur staat de beleving en waardering van cultuur en creatieve mogelijkheden centraal. Je leert hoe vorm en inhoud betekenis geven aan een kunstwerk en je krijgt inzicht in de context waarin kunst- en cultuuruitingen voorkomen.  terug naar studieaanbod