Vakken

Tweede graad
3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
Richtingspecifiek
Biologie 2 3
Chemie 2 3
Fysica 3 3
Biotechnische wetenschappen - STEMproject 3 2
Schoolspecifiek
A-muze 1 -
Maatschappelijke en economische vorming - 1
SC.I.LLs 1 -
Totaal 32 32

Biotechnologische STEM-wetenschappen

Een richting voor jou?

2de graad  finaliteit Doorstroom – domeingebonden

Kan jij starten?

 • Je hebt een getuigschrift 1ste graad A-stroom

Jouw talenten

 • Kan je natuur- en bio-technisch wetenschappelijk denken?
 • Ben je van nature onderzoekend en nauwkeurig ingesteld en wil je de relatie tussen al wat leeft en de omgeving zo goed mogelijk begrijpen?
 • Ben je geboeid door de technieken die gebruikt worden om de natuurlijke wereld te onderzoeken?
 • Ben je daarnaast ook sterk in wiskunde en wetenschappen?

Dan is de studierichting Biotechnische wetenschappen iets voor jou. Het is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met een sterk pakket wiskunde en wetenschappen.

Jouw uitdagingen

 • Jij leert over natuurlijke levensvormen zoals micro-organismen
 • Je ontdekt de structuur en eigenschappen van de stoffen rondom ons.
 • Begrippen uit fysica zoals krachten, energie, druk, warmte … zullen tot jouw gewone woordenschat gaan behoren.
 • Via labovaardigheden en STEM-onderzoeksopdrachten leg je verbanden tussen al deze domeinen.

Verklaring afkortingen schoolspecifieke uren

 • A-muze = artistieke vorming
 • SC.i.LLs = Sociale Competenties, ICT en Leren Leren.

Bekijk hier het filmpje van het infomoment (vorig schooljaar) opnieuw:terug naar studieaanbod