Vakken

Tweede graad
3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
Richtingspecifiek
Biologie 2 3
Chemie 2 3
Fysica 3 3
Biotechnische wetenschappen - STEMproject 3 2
Schoolspecifiek
A-muze 1 -
Maatschappelijke en economische vorming - 1
SC.I.LLs 1 -
Totaal 32 32

Biotechnologische STEM-wetenschappen

Een richting voor jou?

2de graad  finaliteit Doorstroom – domeingebonden

Jij aan zet in Biotechnologische STEM-wetenschappen?

Ben je nieuwsgierig naar de wereld rondom jou en de steeds veranderende technologieën? Denk jij graag na over oplossingen voor wetenschappelijke problemen, zoals het hitte-eilandeffect, de groene golf in het verkeer, … Werk je graag in een team, want samen brainstormen geeft creatieve ideeën? Doe dan maar je labojas aan want dan zit je op je plaats in de studierichting Biotechnologische STEM-wetenschappen.

Jouw talenten

  • Je bent geboeid door biologie, chemie, fysica en biotechnologie.
  • Je bent wiskundig sterk en je kan analytisch en inzichtelijk denken.
  • Je denkt graag na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechn(olog)ische problemen.
  • Je onderzoekt in het labo graag biotechnologische processen.

Jouw uitdagingen

  • Je combineert een brede algemene vorming met een sterk pakket wiskunde en wetenschappen.
  • Er wordt veel aandacht besteed aan onderzoekend en probleemoplossend leren.
  • Je legt verbanden tussen de verschillende STEM-domeinen via labovaardigheden en STEM-onderzoeksopdrachten.
  • Je moet natuurwetenschappelijke inzichten en vaardigheden doelgericht met elkaar in verband brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken.

Toekomstmuziek….

In de derde graad kan je verder studeren in de richting wetenschappen-wiskunde (als je je voor bepaalde vakken bijwerkt) en Biotechnologische en chemische wetenschappen in de doorstroomrichting, maar je kan ook naar de richting Biotechnologische en chemische technieken in de dubbele finaliteit overschakelen.

Het verschil tussen Natuurwetenschappen en Biotechnologische STEM-wetenschappen?

Het zijn allebei abstracte theoretische richtingen in de doorstroomfinaliteit waarbij biologie, chemie en fysica centraal staan. In Biotechnologische STEM-wetenschappen zal er echter meer projectmatig en experimenterend te werk gegaan worden. In natuurwetenschappen zullen de algemene vakken (Engels, Frans, Nederlands en geschiedenis) verdiepend behandeld worden. In Biotechnologische STEM-wetenschappen zullen enkele algemene vakken (geschiedenis, Frans en Engels ) minder aan bod komen, maar deze worden vervangen door meer uren wetenschappen en STEM-projecten, waarbij STEM-engineering nadrukkelijk aan bod komen. Tijdens deze uren wordt er ingezet op het ontwikkelen van zowel onderzoeksvaardigheden als praktische vaardigheden.

Het verschil tussen Biotechnologische STEM-wetenschappen en Biotechnieken?

Biotechnologische STEM-wetenschappen is een abstract theoretische richting in de doorstroomfinaliteit, Biotechnieken is een theoretisch praktische richting in de dubbele finaliteit. De theorie wordt, in tegenstelling tot de doorstroomrichtingen, op basis van praktische proeven en onderzoeken aangeleerd. Hierdoor zullen er nog meer uren aan de wetenschappelijke vakken gespendeerd worden. In Biotechnieken worden de toepassingen van de wiskunde en de wetenschappen beklemtoond. Je hebt nog steeds een degelijke wiskundige basis nodig, maar het aantal uren is beperkt tot 3. In deze richting wordt er ook actief aan beroepscompetenties gewerkt.

Verklaring afkortingen schoolspecifieke uren

  • A-muze = artistieke vorming
  • SC.i.LLs = Sociale Competenties, ICT en Leren Leren.


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!