Vakken

2de graad
3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Engels 2 3
Frans 4 4
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
Richtingspecifiek
Economie 4 4
Schoolspecifiek
A-muze* 1 -
Keuze-uur 1 1
Maatschappelijke en economische vorming - 1
SC.I.LLs* 1 -
Totaal 32 32

Economische wetenschappen

Een richting voor jou?

2de graad Finaliteit Doorstroom

Kan jij starten? 

  • Je hebt een getuigschrift 1ste graad A-stroom

Jouw talenten

  • Wil je inzicht verwerven in economie als systeem?
  • Wil je begrijpen hoe ondernemingen werken?
  • Ben je geïnteresseerd in thema’s als internationale handel, consumentengedrag … ?
  • Ben je daarnaast in staat om voor alle vakken complexere leerinhouden te verwerken in een beperkt tijdsbestek?

De richting economische wetenschappen past dan bij jou. Het is een sterk theoretische richting in de domeinoverschrijdende doorstroom. De nadruk ligt op een brede en verdiepte algemene vorming vanuit een sterk theoretische benadering. Logisch en kritisch leren denken, verbanden tussen leerstofonderdelen begrijpen: dat zijn de competenties waar we volop op inzetten.

Jouw uitdagingen

  • Je combineert een sterke algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde.
  • Je kan wiskundig abstracte begrippen en concepten hanteren. Je begrijpt het onderliggend verband met (bedrijfs)economische concepten

Verklaring afkortingen schoolspecifieke uren

  • A-muze = artistieke vorming
  • SC.i.LLs = Sociale Competenties, ICT en Leren Leren.
  • Keuze-uur: Je kan een keuze maken tussen Duits, Filosofie of Informatica

Infomoment gemist? Klik dan hier.terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

De meest logische keuze in de derde graad is
– Economie – Moderne Talen (doorstroom)
– Economie – Wiskunde (doorstroom)
– Bedrijfswetenschappen (doorstroom-domeingebonden)
– Bedrijf en organisatie (dubbele finaliteit)