Vakken

2de graad
3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Engels 2 3
Frans 4 4
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
Richtingspecifiek
Economie 4 4
Schoolspecifiek
A-muze* 1 -
Keuze-uur 1 1
Maatschappelijke en economische vorming - 1
SC.I.LLs* 1 -
Totaal 32 32

Economische wetenschappen

Een richting voor jou?

Jij aan zet in Economische wetenschappen?

Lees je af en toe eens een krant of vang je wel eens wat op via het radionieuws, dan heb je zeker al gemerkt dat het regelmatig over volgende begrippen gaat: werkloosheid, inflatie, energiecrisis, premies, winst, ecologisch produceren … allemaal zaken die aan bod komen in de lessen economie. We proberen dan ook regelmatig de link te leggen met de actualiteit zodat je interesse alleen maar zal toenemen.

Jouw talenten

 • Je wil inzicht verwerven in economie als systeem.
 • Je wil begrijpen hoe ondernemingen werken.
 • Je bent geïnteresseerd in thema’s als internationale handel, consumentengedrag, inflatie …
 • Je bent in staat om voor alle vakken complexere leerinhouden te verwerken in een beperkt tijdsbestek.
 • Je Kan kritisch omgaan met gegevens en je kan logisch denken.

Jouw uitdagingen

 • Je combineert een sterke algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde.
 • Het is een sterk theoretische richting.
 • Je moet verbanden kunnen leggen tussen de verschillende leerstofonderdelen.
 • Je kan wiskundig abstracte begrippen en concepten hanteren. Je begrijpt het onderliggend verband met (bedrijfs)economische concepten

Toekomstmuziek

In de derde graad kan je kiezen voor economie-wiskunde of economie-talen. Nadien ben je voorbereid om een academische of professionele bachelor in economische richtingen aan te vatten, maar ook voor andere academische of bachelor opleidingen heb je een goede basis.

Verklaring afkortingen schoolspecifieke uren

 • A-muze = artistieke vorming
 • SC.i.LLs = Sociale Competenties, ICT en Leren Leren.
 • Keuze-uur: Je kan een keuze maken tussen Duits, Filosofie of Informatica

Infomoment gemist? Klik dan hier.terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!