Vakken

Tweede graad
3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Engels 2* 3
Frans 4 4
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Richtingspecifiek
Filosofie 1 2
Kunstbeschouwing 2* 1
Sociologie en psychologie 3 3
Schoolspecifiek
A-muze 1 -
Maatschappelijke en economische vorming - 1
SC.I.LLs 1 -
TOTAAL 32 32

Humane wetenschappen

Een richting voor jou?

2de graad Finaliteit Doorstroom

Kan jij starten?

 • Je hebt een getuigschrift 1ste graad A-stroom

Jouw talenten

 • Heb je interesse in mensen en hoe ze binnen onze samenleving leven en functioneren?
 • Ben je geboeid door de maatschappij, de mens en zijn gedrag?
 • Wil je een wetenschappelijke blik ontwikkelen op de mens en maatschappij vanuit een kritische en onderzoekende houding?
 • Kan je hierbij alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen aan de hand van filosofie, kunst, sociologie en psychologie.
 • Ben je daarnaast in staat om voor alle vakken complexere leerinhouden te verwerken in een beperkt tijdsbestek?

Dan zit je op je plaats in Humane wetenschappen. Het is een sterk theoretische richting in de domeinoverschrijdende doorstroom. De nadruk ligt op een brede en verdiepte algemene vorming vanuit een sterk theoretische benadering. Logisch en kritisch leren denken, verbanden tussen leerstofonderdelen begrijpen: dat zijn de competenties waar we volop op inzetten.

Jouw uitdagingen

 • Je bent sterk communicatief en talig aangelegd en teksten doorgronden is voor jou geen probleem.
 • Je combineert een sterke algemene vorming met een stevig pakket sociologie en psychologie.
 • Je kan abstracte menswetenschappelijke en filosofische begrippen gebruiken.
 • Je kan op een analytische en wetenschappelijk manier kijken naar mens en samenleving.

In de derde graad kan je logisch doorstromen naar de richting Humane wetenschappen. In het hoger onderwijs kan je kiezen voor academische of professionele bachelors, al dan niet binnen het domein van de sociale wetenschappen.

Bekijk hier het filmpje van het infomoment (vorig schooljaar) opnieuw:terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

De meest logische keuze in de derde graad  is

 • Humane Wetenschappen (Doorstroom)
 • Welzijnswetenschappen (Doorstroom-domeingebonden).