Vakken

Tweede graad
3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 1
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Richtingspecifiek
Gezondheid 2 2
Indirecte zorg 3 4
Pedagogisch handelen 4 6
Fysiologie en anatomie 2 1
Schoolspecifiek
A-muze 1 -
Maatschappelijke en economische vorming - 1
SC.I.LLs 1 -
TOTAAL 32 32

Maatschappij en Welzijn

Een richting voor jou?

2de graad Dubbele finaliteit – domein Maatschappij en Welzijn

Jij aan zet in Maatschappij en welzijn?

Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Naast een brede algemene vorming, ontwikkel je in het specifieke gedeelte een wetenschappelijk-theoretische basis met het oog op zorg verlenen en begeleiding.

Gezondheid

In dit vak diep je gezondheidsthema’s uit. Wat betekent het “gezond” te zijn? Welke factoren zorgen voor (on)gezond gedrag? Hoe kan je zelf actie ondernemen om de gezondheid te bevorderen? Bij welke diensten kan je terecht?

Pedagogisch handelen

Hier wordt de ontwikkeling van de mens en het (ped)agogisch handelen bestudeerd. Hoe verloopt de levensloop van de mens op lichamelijk, verstandelijk, emotioneel en sociaal vlak? Je analyseert ook concrete opvoedingssituaties. De bredere samenleving wordt niet vergeten: diversiteit, onrecht, armoede zijn thema’s die zullen passeren.

Anatomie en fysiologie

Je leert veel bij over de menselijke anatomie en fysiologie. Je bestudeert de waarneming, de beweging, hoe verschillende lichaamsfuncties samenwerken en de werking van de klieren.

Indirecte zorg en basiscompetenties

Je leert zorgen voor kinderen, jongeren en volwassenen in een gezinscontext. De focus ligt op de eigen leefwereld en het eigen gezin. Zo leer je op een gestructureerde, veilige, ergonomische en hygiënische manier directe en indirecte zorg zoals het uitvoeren van huishoudelijke taken, het hygiënisch gezond bereiden van voeding, reinigen van materialen, oppervlakten en textiel. Bovendien organiseer je en voer je activiteiten uit m.b.t. gezondheid, (ver)zorgen en het begeleiden van gezonde kinderen en volwassenen binnen de gezinscontext. Je zal je dan ook verdiepen in sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden. Hierbij besef je steeds dat elke mens uniek is en heb je aandacht voor zijn noden en wensen.

Jouw talenten

  • Je hebt een hart voor mensen (jong en oud) en wil graag op een gepaste manier zorg dragen voor hen.
  • Je bent sociaal, communicatief vaardig en daarnaast ook best handig. Je werkt graag vanuit de praktijk.
  • Het boeit je om kennis te maken met verschillende doelgroepen.

Jouw uitdagingen

  • Je hebt interesse voor en kan theorie verwerken over de ontwikkeling, het gedrag en de anatomie van de mens. Je bent bereid om de nodige inspanningen te leveren om de theoretische basis te doorgronden.
  • Je bent handig en kan het geleerde gebruiken om vaardigheden als planmatig werken, observeren … en praktische vaardigheden binnen koken, linnenzorg … te ontwikkelen.

Toekomstmuziek…

Na de 2de graad Maatschappij en Welzijn kan je kiezen uit Gezondheidszorg, Opvoeding en Begeleiding of een andere richting uit de dubbele finaliteit. Na de 3de graad ben je voldoende voorbereid om een professionele bachelor te starten die goed aansluit bij je vooropleiding. Voorbeelden daarvan zijn verpleegkunde, toegepaste psychologie, orthopedagogie, ergotherapie of een lerarenopleiding . Je kan ook kiezen voor een graduaatsopleiding. Aangezien deze studierichting zich situeert in de dubbele finaliteit, kan je dankzij de evenwichtige combinatie tussen algemeen vormende vakken en de specifieke vorming evengoed doorstromen naar de arbeidsmarkt. Ook een specialisatiejaar volgen in de vorm van een beroepsgerichte Se-n-Se is een mogelijkheid.

Het verschil tussen Maatschappij en Welzijn en Maatschappij- en Welzijnswetenschappen?

In beide richtingen focus je op de mens en de samenleving. In de richting Maatschappij en Welzijn krijg je meer praktijk. Je maakt al eens kennis met zorgkundige en verzorgende taken.

Verklaring afkortingen schoolspecifieke uren

  • A-muze = artistieke vorming
  • SC.i.LLs = Sociale Competenties, ICT en Leren Leren.

Infomoment gemist? Klik dan hier.terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!