Vakken

Tweede graad
3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 3 3
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Richtingspecifiek
Communicatiewetenschappen 2 2
Inleiding Filosofie 1 2
Sociologie en Psychologie 5 5
Schoolspecifiek
A-muze 1 -
Maatschappelijke en economische vorming - 1
SC.I.LLs 1 -

Maatschappij en Welzijnswetenschappen

Een richting voor jou?

2de graad  finaliteit Doorstroom – domeingebonden

Kan jij starten?

  • Je hebt een getuigschrift 1ste graad A-stroom

Jouw talenten

  • Wil je alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen?
  • Wil je dat doen vanuit een analytische en wetenschappelijke bril en kan je menswetenschappelijke concepten op een abstracte manier benaderen?
  • Ben je daarnaast op zoek naar een brede algemene vorming?

Dan is de richting Maatschappij- en welzijnswetenschappen iets voor jou. In deze theoretische richting in de domeingebonden doorstroom verdiep je je in psychologie en sociologie en maak je kennis met filosofie binnen het domein van Maatschappij en welzijn. Dit combineer je met een brede algemene vorming.

Jouw uitdagingen

  • Je verkent (massa)communicatie, (de invloed van) media en framing in het vak communicatiewetenschappen. Je wordt er uitgedaagd om communicatief aan de slag te gaan met de verworven inzichten.
  • Je legt vlot verbanden tussen verschillende leerstofonderdelen en kan deze ook linken aan de hedendaagse samenleving.
  • Je leert abstracte menswetenschappelijke begrippen te hanteren.

 

Verklaring afkortingen schoolspecifieke uren

  • A-muze = artistieke vorming
  • SC.i.LLs = Sociale Competenties, ICT en Leren Leren.

Bekijk hier het filmpje van het infomoment (vorig schooljaar) opnieuw:terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Vanuit de richting Maatschappij- en welzijnswetenschappen stroom je door naar de richting Welzijnswetenschappen in de derde graad. In het hoger onderwijs kan je kiezen voor zowel academische als professionele bachelors binnen de domeinen van gezondheidszorg en sociale wetenschappen.