Vakken

Tweede graad
3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 3 3
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Richtingspecifiek
Communicatiewetenschappen 2 2
Inleiding Filosofie 1 2
Sociologie en Psychologie 5 5
Schoolspecifiek
A-muze 1 -
Maatschappelijke en economische vorming - 1
SC.I.LLs 1 -

Maatschappij en Welzijnswetenschappen

Een richting voor jou?

2de graad  finaliteit Doorstroom – domeingebonden

Jij aan zet in Maatschappij- en welzijnswetenschappen?

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de domeingebonden doorstroomfinaliteit. Deze studierichting geeft voldoende ruimte voor concrete toepassingen, maar combineert dit met een algemene vorming in wetenschap en taal. Met een inleiding in de filosofie en een grondige studie van de psychologie en sociologie krijg je een brede kijk op de wereld.

Inleiding in de filosofie

In dit vak neem je ethische vraagstukken onder de loep en denk je na over fundamentele thema’s zoals goed en kwaad, waarheid, geluk, rechtvaardigheid … Je vraagt je af wat het betekent mens te zijn en hoe wetenschappelijke kennis tot stand komt. Het vertrekpunt vormen thema’s die nauw aansluiten bij je leefwereld.

Sociologie en psychologie

Hoe zit onze samenleving in elkaar? Wat betekent ‘sociaal gedrag’ en ‘persoonlijkheid’? Hoe ontwikkelen mensen zich van geboorte tot dood? Wat doen kwetsbaarheid en veerkracht met een mens? Voor welke uitdagingen staan we door de brede waaier aan gezinsvormen in onze samenleving, door fenomenen als sociale ongelijkheid en armoede? Hoe ontstaan emoties en hoe stuurt motivatie ons gedrag? Op al deze vragen zoek je in dit vak de antwoorden die de huidige wetenschap ons te bieden heeft.

Jouw talenten

 • Je verdiept je graag in theorie, maar vertrekt daarbij telkens vanuit gebeurtenissen en ervaringen in je eigen leefwereld.
 • Je hebt een grote belangstelling voor de mens en hoe die samenleeft.
 • Je kijkt vanuit een kritische en wetenschappelijke bril naar sociale, psychologische en (inter)culturele concepten.
 • Prikkelt cultuur en actualiteit jou?

Dan is de richting Maatschappij- en welzijnswetenschappen iets voor jou. In deze theoretische richting in de domeingebonden doorstroom verdiep je je in psychologie en sociologie en maak je kennis met filosofie binnen het domein van Maatschappij en welzijn. Dit combineer je met een brede algemene vorming.

Jouw uitdagingen

 • Je verkent (massa)communicatie, (de invloed van) media en framing in het vak communicatiewetenschappen. Je wordt er uitgedaagd om communicatief aan de slag te gaan met de verworven inzichten.
 • Je breidt je talenkennis uit en scherpt je leesvaardigheid aan.
 • Je werkt jezelf in in de wereld van de grote denkers en leert jezelf uitdrukken in een wetenschappelijk vakjargon.
 • Je kan vlot theoretische leerinhouden verwerken en snel verbanden leggen.
 • Je bent leergierig en communicatief sterk.

Toekomstmuziek…

Vanuit de richting Maatschappij- en welzijnswetenschappen stroom je in de derde graad logischerwijze door naar de richting Welzijnswetenschappen. In het hoger onderwijs kan je verder specialiseren in een waaier aan professionele bachelors en een selectie aan academische opleidingen binnen menswetenschappelijke studies of zorgopleidingen.

Het verschil tussen Maatschappij- en Welzijnswetenschappen en Humane Wetenschappen?

Hoewel het allebei abstracte theoretische richtingen in de doorstroomfinaliteit zijn, krijg je als leerling binnen Maatschappij- en Welzijnswetenschappen voor de algemene basisvakken als Nederlands, Frans en Engels enkel het basislessenpakket. In de richting Humane Wetenschappen wordt er in deze algemene vakken verdiept. Ook wordt in Maatschappij- en Welzijnswetenschappen meer tijd vrijgemaakt om de leerinhouden van het specifieke vak “sociologie en psychologie” te verwerken. De leerinhoud van het vak “inleiding in de filosofie” wordt meer stapsgewijs aangebracht en er is het vak “communicatiewetenschappen”. In Humane wetenschappen heb je dan weer het vak “kunstbeschouwing” dat in er in Maatschappij- en Welzijnswetenschappen niet is.

Het verschil tussen Maatschappij- en Welzijnswetenschappen en Maatschappij en Welzijn?

In beide richtingen focus je op de mens en de samenleving. In de richting Maatschappij en Welzijn krijg je meer praktijk. Je maakt al eens kennis met zorgkundige en verzorgende taken.

 

Verklaring afkortingen schoolspecifieke uren

 • A-muze = artistieke vorming
 • SC.i.LLs = Sociale Competenties, ICT en Leren Leren.


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!