Vakken

Tweede graad
3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Duits - 2
Engels 3 3
Frans 5 4
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 5 4
Wiskunde 4 4
Richtingspecifiek
Communicatiewetenschappen 1 2
Internationalisering 1 1
Schoolspecifiek
A-muze 1 -
Keuze-uur 1 1
Maatschappelijke en economische vorming - 1
SC.I.LLs 1 -
TOTAAL 32 32

Moderne talen

Een richting voor jou?

2de graad Finaliteit Doorstroom 

Kan jij starten?

 • Je hebt een getuigschrift 1ste graad A-stroom

Jouw talenten

 • Ben je verbaal-linguïstisch sterk en heb je een sterk taalgevoel?
 • Druk je je graag vlot en gepast uit in verschillende moderne talen en ben je nieuwsgierig naar andere culturen?
 • Ben je geboeid door literatuur en schrikt een analytische benadering van literaire teksten jou niet af?
 • Wil je inzicht verwerven in media en (massa)communicatie?
 • Ben je daarnaast in staat om voor alle vakken complexere leerinhouden te verwerken in een beperkt tijdsbestek?

De richting Moderne talen is jou dan op het lijf geschreven. Het is een sterk theoretische richting in de domeinoverschrijdende doorstroom. De nadruk ligt op een brede en verdiepte algemene vorming vanuit een sterk theoretische benadering. Logisch en kritisch leren denken, verbanden tussen leerstofonderdelen begrijpen: dat zijn de competenties waar we volop op inzetten.

Jouw uitdagingen

 • Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen.
 • Je hanteert talige, literaire en communicatiewetenschappelijke concepten op een abstracte manier.
 • Je verdiept je communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarenboven krijg je Duits als extra vreemde taal.

Verklaring afkortingen schoolspecifieke uren

 • A-muze = Artistieke vorming
 • SC.i.LLs = Sociale Competenties, ICT en Leren Leren.
 • Keuze-uur: Je kan een keuze maken tussen Economie, Filosofie of Informatica.

Infomoment (vorig schooljaar)? Klik hier.terug naar studieaanbod