Vakken

Tweede graad
3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Duits - 2
Engels 3 3
Frans 5 4
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 5 4
Wiskunde 4 4
Richtingspecifiek
Communicatiewetenschappen 1 2
Internationalisering 1 1
Schoolspecifiek
A-muze 1 -
Keuze-uur 1 1
Maatschappelijke en economische vorming - 1
SC.I.LLs 1 -
TOTAAL 32 32

Moderne talen

Een richting voor jou?

2de graad Finaliteit Doorstroom 

Jij aan zet in Moderne Talen?

Op je gemak rondwandelen in Londen, een koffie bestellen in Parijs, de weg kunnen vragen in het Duitstalig gedeelte van ons land: na een richting Moderne talen zal je je op de meeste plekken in de wereld verstaanbaar kunnen maken. Daarnaast krijg je de kans om een brede waaier aan cultuur, literatuur en theater op te snuiven.

Jouw talenten

 • Je hebt een passie voor taal en een sterk taalgevoel.
 • Je wil je vlot kunnen uitdrukken in verschillende wereldtalen.
 • Je beschikt over een gezonde portie spreekdurf.
 • Je bent nieuwsgierig naar andere culturen.
 • Je zit graag met je neus in de boeken en denkt graag na over wat je leest.
 • Je wil inzicht verwerven in media en (massa)communicatie
 • Je bent in staat om voor alle vakken complexere leerinhouden te verwerken in een beperkt tijdsbestek.
 • Je staat open voor andere culturen en je bent bereid om contacten te leggen met jongeren uit andere landen of met een andere achtergrond
 • Je wil je verworven talenkennis inzetten in internationale projecten.

Klinkt wat hierboven staat herkenbaar? De richting Moderne talen is jou dan op het lijf geschreven. Het is een sterk theoretische richting in de domeinoverschrijdende doorstroom. De nadruk ligt op een brede en verdiepte algemene vorming vanuit een sterk theoretische benadering. Logisch en kritisch leren denken, verbanden tussen leerstofonderdelen begrijpen: dat zijn de competenties waar we volop op inzetten.

Jouw uitdagingen

 • Je leert beter communiceren in het Engels, Frans en Nederlands. Daarenboven krijg je Duits als extra vreemde taal.
 • Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen.
 • Je leert talige, literaire en communicatiewetenschappelijke begrippen kennen en kan die gebruiken op een abstracte manier.

Toekomstmuziek …

Ook in de derde graad kan je de richting Moderne talen verderzetten. Daar krijg je de kans om er nog een vierde vreemde taal bij te leren.

Verklaring afkortingen schoolspecifieke uren

 • A-muze = Artistieke vorming
 • SC.i.LLs = Sociale Competenties, ICT en Leren Leren.
 • Keuze-uur: Je kan een keuze maken tussen Economie, Filosofie of Informatica.

Infomoment (vorig schooljaar)? Klik hier.terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!