Vakken

Tweede graad
3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2* 3
Frans 4 4
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
Richtingspecifiek
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
STEM-project 1 1
Schoolspecifiek
A-muze 1 -
Keuze-uur 1 1
Maatschappelijke en economische vorming - 1
SC.I.LLs 1 -
TOTAAL 32 32

Natuurwetenschappen

Een richting voor jou?

2de graad Doorstroom finaliteit

Kan jij starten?

  • Je hebt een getuigschrift 1ste graad A-stroom

Jouw talenten

  • Kan jij analytisch en inzichtelijk denken?
  • Ben je geboeid door fenomenen uit de fysica, chemie en biologie en vind je het een uitdaging om ze planmatig te onderzoeken en op te lossen?
  • Ben je daarnaast in staat om voor alle vakken complexere leerinhouden te verwerken in een beperkt tijdsbestek?

Dan is de richting Natuurwetenschappen iets voor jou. Het is een sterk theoretische richting in de domeinoverschrijdende doorstroom. De nadruk ligt op een brede en verdiepte algemene vorming vanuit een sterk theoretische benadering. Logisch en kritisch leren denken, verbanden tussen leerstofonderdelen begrijpen: dat zijn de competenties waar we volop op inzetten.

Jouw uitdagingen

  • Je combineert een sterke algemene vorming met een stevig pakket wetenschappen en wiskunde.
  • Je leert over de werking en relatie van organismen in biologie. In chemie onderzoek je hoe stoffen samengesteld zijn en met elkaar reageren. Fysica leert jou o.a. wat energie en elektriciteit is en hoe krachten werken.

Verklaring afkortingen schoolspecifieke uren

  • A-muze = Artistieke vorming
  • SC.i.LLs = Sociale Competenties, ICT en Leren Leren.
  • Keuze-uur: Je kan een keuze maken tussen Duits, Economie, Filosofie of Informatica.

Bekijk hier het filmpje van het infomoment opnieuw:terug naar studieaanbod