Vakken

3de graad
5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 3 3
Vaardigheden in functie van bachelorproef 0 1
Wereldwijsheid 1 1
Wiskunde 2 2
Richtingspecifiek
Expressie 1 1
Pedagogie 4 4
Psychologie 4 3
Stage 4 4
Zorg 1 1
Totaal 32 32

Opvoeding en begeleiding

Een richting voor jou?

Jij aan zet in Opvoeding en begeleiding?

Ben jij sterk in het leren binnen concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting? Deze dubbele finaliteitsrichting combineert immers een praktische zijde met meer theoretische inzichten en concepten m.b.t. opvoeding en begeleiding, psychologie en de maatschappelijke context van het werkveld. Je bent in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Je kijkt vanuit een theoretische benadering naar opvoeding, begeleiding m.i.v. kinderopvang, psychologie en de maatschappelijke context van het werkveld. De aandacht gaat naar (ortho)pedagogiek, ontwikkelingspsychologie (0 tot 12 jaar), gezondheidsbevordering en gezondheidsgedrag en sociaal gedrag. Je leert (ortho)pedagogisch handelen vanuit theoretische kaders.

Je loopt in deze richting dus ook stage (8 graaduren) om de praktische handelingen en pedagogische concepten die je in de klas aangeleerd krijgt te gaan toepassen op de werkvloer. Je zal zowel bij baby’s en peuters als bij schoolgaande kinderen praktijkervaring opdoen. De focus ligt op het begeleiden van activiteiten en inoefenen van pedagogische competenties binnen de vrijetijdsbeleving van kinderen. Het vak ‘expressie’ zal je concrete handvaten aanreiken om aan de slag te gaan! Je krijgt ook de kans om (beperkt) kennis te maken met het begeleiden van mensen met een beperking, dit zowel in theorie als via een vorm van praktijkleren, zoals werkplekleren.

Jouw talenten:

· Je hebt een hart voor kinderen en werkt graag met kinderen tussen 0 en 12 jaar.

· Je bent sociaal, communicatief vaardig, creatief en daarnaast ook best handig. Je werkt graag vanuit de praktijk.

· Je kan verantwoordelijkheid nemen.

Jouw uitdagingen:

· Je hebt interesse voor en kan theorie verwerken over ontwikkeling, opvoeding, psychologie, aspecten van kwaliteitsvol handelen en pedagogische omgang met kinderen. Je bent bereid om de nodige inspanningen te leveren om de theoretische basis te doorgronden.

· Je bent creatief en handig en vaardigheden als planmatig werken, observeren, praktische omgangsvaardigheden, oog hebben voor de veiligheid van kinderen … schrikken je niet af.

· Elke leeftijdsfase van kinderen tot 12 jaar boeit je. Je bent benieuwd naar waar de kinderen op welk moment staan in hun ontwikkeling en kijkt ernaar uit om te leren hoe je best met kinderen van elke leeftijd omgaat om hun ontwikkeling zo goed mogelijk te stimuleren.

Instromen:

De meest logische instroom is die vanuit het domein maatschappij en welzijn, zowel vanuit een doorstroomrichting als vanuit een dubbele finaliteitsrichting. Ook als je uit een ander domein komt, kan je naar deze richting schakelen, maar dan zal er een inhaalbeweging nodig zijn voor een aantal vakken.

Het verschil tussen Opvoeding en begeleiding en Gezondheidszorg?

De studierichtingen focussen op een andere doelgroep. Waar in “Opvoeding en begeleiding” kinderen tussen 0 en 12 jaar centraal staan, vormen in “Gezondheidszorg” volwassenen en ouderen de doelgroep waarop ingezoomd wordt. In “Opvoeding en begeleiding” wordt dan ook nog meer de nadruk gelegd op het ondersteunen van het pedagogisch handelen (met vakken als psychologie en pedagogie), terwijl in “Gezondheidszorg” een ruim palet aan zorgkundige vaardigheden aan bod komt (met vakken als anatomie en fysiologie en zorg, vakken die in “Opvoeding en begeleiding” niet of veel beperkter aan bod komen).

Toekomstmuziek …

Na deze studierichting behaal je een BK kinderbegeleider (baby’s en peuters) en schoolgaande kinderen. Je kan het werkveld binnenwandelen, maar kan evengoed verder studeren in een professionele bacheloropleiding die zich situeert binnen onder meer richtingen als Pedagogie van het jonge kind, Sociaal-agogisch werk, Orthopedagogie, Ergotherapie, Toegepaste psychologie of het onderwijs (lerarenopleiding). Ook een mogelijke doorstroom naar de Se-n-Se Persoonsbegeleider is een optie.

Schoolspecifieke uren in de derde graad  

Vijfde en zesde jaar – Wereldwijsheid  

In dit vak leer je diverse essentiële vaardigheden die je goed van pas zullen komen in het dagelijkse leven. Zo krijg je onder andere inzicht in de werking van de verkiezingen en leer je verstandig omgaan met geld. Er zal ook aandacht besteed worden aan verschillende maatschappelijke thema’s: andere culturen, duurzaamheid …. 

Zesde jaar – Vaardigheden in functie van bachelorproef

In je laatste jaar bereiden we je voor op het hoger onderwijs. Tijdens dit uur zal er tijd gespendeerd worden aan de begeleiding van je studiekeuze. Daarnaast leren we je enkele vaardigheden die onmisbaar zijn voor je verdere studies. Ten slotte zal je tijdens dit uur ook alle stappen van een onderzoeksproject doorlopen.  terug naar studieaanbod