Vakken

Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt ons studieaanbod 3e graad vernieuwd
5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Toegepaste biologie 3 3
Toegepaste chemie 6 6
Toegepaste fysica 5 5
Wiskunde 6 6

Techniek-wetenschappen

Een richting voor jou?

Theoretische inzichten in de biologie, chemie en fysica met de ondersteunende wiskundige principes en afleidingen komen aan bod. In vergelijking met wiskundige richtingen in het aso worden hier meer de toepassingen van de wiskunde in de wetenschappen beklemtoond. Door een ruim aanbod van laboratoriumproeven waarin de theorie getoetst wordt aan de werkelijkheid, verwerf je concrete technische en praktische vaardigheden. Deze richting bereidt voor op studies in het hoger onderwijs.terug naar studieaanbod