Voluit voor kwaliteit

Vakken

Algemene vorming 11 u.
Nederlands 3
Moderne talen (Frans en Engels) 3
Wiskunde 3
Maatschappelijke vorming 2
Artistieke vorming 2 u.
Beeld 1
Muziek 1
Natuur, ruimte en techniek 3 u.
Godsdienst 2 u.
Lichamelijke opvoeding 2 u.
Studie-oriƫnterende projecten 2 u.
Basisoptie Economie en organisatie 5 u.
Basisoptie Maatschappij en welzijn 5 u.

2 B

Een richting voor jou?

Als je bij ons in 1B gezeten hebt, dan weet je helemaal hoe we werken in het 2de jaar van de B-stroom! Je wordt door hetzelfde goede team begeleid voor de vakken van de algemene vorming. Ook in het 2de jaar zetten we in op een aanpak die zoveel mogelijk rekening houdt met jouw persoonlijke noden. Het grote verschil met het eerste is dat de basisvorming beperkt wordt tot 20 lesuren in de week. De overige lesuren worden op onze school ingevuld met 5 uren basisoptie ‘Maatschappij en welzijn’ en 5 uren basisoptie ‘Economie en organisatie’ die elke leerling volgt.

Basisoptie Maatschappij en welzijn

Tijdens de lesuren staat de mens in het middelpunt. Je leert hoe mensen zich gedragen en krijgt inzicht in hoe we samenleven. Ook leer je hoe je goed voor jezelf kunt zorgen: wat moet je doen voor een gezonde levensstijl en hoe maak je duurzame keuzes? Vanzelfsprekend besteden we ook aandacht aan hoe mensen communiceren met elkaar en werken we aan vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

Basisoptie Economie en organisatie

Elke mens is ook een consument, je koopt eten, kleding en andere zaken en maakt daarbij voortdurend keuzes. We leren je goed om te gaan met dat grote keuze-aanbod en welke invloed je daardoor hebt op de samenleving. Verder verkennen we de wereld van de ondernemingen: wat doen bedrijven en hoe gaan ze te werk? Ook werken we in deze uren heel specifiek aan je digitale vaardigheden: economie geeft je immers een prima achtergrond om aan je computervaardigheden te werken.

STOP

Aanvullend op de twee basisopties besteden we nog twee lesuren per week aan studie-oriĆ«nterende projecten (STOP). We kiezen voor een grote variatie aan thema’s, zodat je ook andere studiegebieden leert kennen.terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Je kan in de 2de graad doorstromen in de verschillende richtingen die je voorbereiden op de arbeidsmarkt: