Vakken

3de graad
5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Masterclass 0 1
Nederlands 4 4
Wereldwijsheid 1 1
Wiskunde 3 3
Richtingspecifiek
Filosofie 2 2
Natuurwetenschappen 4 3
Statistiek 1 1
Toegepaste sociale en gedragswetenschappen 7 7
Totaal 32 32

Welzijnswetenschappen

Een richting voor jou?

Jij aan zet in Welzijnswetenschappen?

Heb jij snel inzicht in complexe leerinhouden? Leg je vlot verbanden tussen leerinhouden en kan jij logisch redeneren? Dan pas jij allicht in het plaatje van de leerling die wij in deze studierichting zoeken. De richting Welzijnswetenschappen is een sterk theoretische richting binnen de domeingebonden doorstroomfinaliteit. In vergelijking met Humane wetenschappen wordt de focus meer gelegd op het kijken naar concrete contexten of toepassingsgebieden, die je dan wél op een analytische en wetenschappelijke manier leren kijken naar mens en samenleving. Je moet dus goed in staat zijn om wetenschappelijke theorieën te transfereren naar concrete toepassingen m.b.t. gezondheid, welzijn, onderwijs, samenleving of de eigen leefwereld. Je leert daarbij menswetenschappelijke, sociaalwetenschappelijke, filosofische en natuurwetenschappelijke concepten hanteren op een abstracte manier.
Je focusvakken zijn toegepaste sociale en gedragswetenschappen, met een portie (ortho)pedagogie in verwerkt, en filosofie. Daarnaast staan de vakken natuurwetenschappen, met daarin ook anatomie en fysiologie, en statistiek centraal.

Jouw talenten:

· Je verdiept je graag in theorie, maar vertrekt daarbij telkens vanuit gebeurtenissen en ervaringen in je eigen leefwereld.

· Je hebt een grote belangstelling voor de mens en hoe die samenleeft.

· Je kijkt vanuit een kritische en wetenschappelijke bril naar menswetenschappelijke, sociaalwetenschappelijke, filosofische en natuurwetenschappelijke concepten.

· Je hebt naast een ruim inzicht in de humane wetenschappen ook aanleg voor de exacte wetenschappen.

Jouw uitdagingen:

· Je bent een beertje ‘allround’ en hebt een brede interesse, want zowel de humane als de exacte wetenschappen zijn ruim vertegenwoordigd in je vakkenpakket.

· Je breidt je talenkennis uit en scherpt je leesvaardigheid aan.

· Reflecteren over wetenschappelijke theorieën aan de hand van contexten uit de samenleving schrikt je niet af.

· Je kan vlot theoretische leerinhouden verwerken en snel verbanden leggen.

· Je bent leergierig en communicatief sterk.

Instromen:

Je kan vanuit een andere doorstroomrichting naar deze richting schakelen, maar dan zal je een inhaalbeweging moeten maken voor meerdere vakken, waaronder de richtingspecifieke.

Het verschil tussen Welzijnswetenschappen en Humane wetenschappen?

Zowel in het vak statistiek als in het vak wiskunde zal je in Humane wetenschappen meer leerstof te verwerken krijgen dan in Welzijnswetenschappen, hoewel er evenveel uren gegeven worden. Er is ook een verschil bij de vreemde talen. Frans en Engels komen in HuWe namelijk meer aan bod. Verder ligt in WeWe de nadruk veel meer op natuurwetenschappen, met een behoorlijk diepgaand pakket aan leerdoelen. Daarin zitten ook fysiologie en anatomie, onderdelen die in HuWe niet in het pakket opgenomen zijn. In WeWe wordt in het richtingspecifieke vak toegepaste sociale en gedragswetenschappen meer tijd voorzien om leerinhouden verder uit te diepen en te concretiseren. In HuWe komt filosofie dan weer uitgebreider aan bod.

Toekomstmuziek …

Je bent klaar om zowel een academische als een professionele bachelor aan te vatten, al dan niet binnen het domein van de sociale wetenschappen. Sociale gezondheidswetenschappen, Pedagogische wetenschappen, maar absoluut ook een heel aantal richtingen binnen de Gezondheidszorg vormen een logische doorstroom.terug naar studieaanbod