Vakken

3de graad
5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Masterclass 0 1
Nederlands 4 4
Wereldwijsheid 1 1
Wiskunde 3 3
Richtingspecifiek
Natuurwetenschappen 4 3
Statistiek 1 1
Filosofie 2 2
Toegepaste sociologie en gedragswetenschappen 7 7
Totaal 32 32

Welzijnswetenschappen

Een richting voor jou?

*Wijzigingen zijn nog mogelijk.terug naar studieaanbod