Vakken

3de graad
5de jaar 6de jaar
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Masterclass 0 1
Nederlands 4 4
Wereldwijsheid 1 1
Richtingspecifiek
Aardrijkskunde 2 1
Biologie 2 2
Chemie 2 3
Fysica 3 2
Informaticawetenschappen 1 0
Wiskunde 6 7
Totaal 32 32

Wetenschappen-wiskunde

Een richting voor jou?

Jij aan zet in Wetenschappen-wiskunde?

Kan je je vastbijten in een wetenschappelijk vraagstuk en wil je leren hoe je op een gestructureerde manier naar antwoorden zoekt? Dan ben jij de geknipte leerling voor de richting Wetenschappen-wiskunde! In de wetenschapsvakken zal je de theorie achter bepaalde maatschappelijke keuzes in ons dagelijks leven leren begrijpen. Deze onderzoeken vergen een uitgebreide wiskundige kennis. Het is dus belangrijk om graag wiskundig te redeneren en te argumenteren.

Jouw talenten:

· Je bent wiskundig sterk en je hanteert probleemloos abstracte begrippen en concepten.

· Je kan analytisch en inzichtelijk denken.

· Je bent geboeid door wetenschappelijke fenomenen die in jouw omgeving gebeuren.

· Je kan voor alle vakken complexere leerinhouden verwerken in een beperkt tijdsbestek.

Jouw uitdagingen:

· Je combineert een sterke algemene vorming met heel wat talen en met een stevig pakket wetenschappen en wiskunde.

· Je ontwikkelt je probleemoplossende vaardigheden en gaat dieper in op de leerstof.

· Je kan verschillende wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband brengen.

· Je moet doelgericht informatie kunnen zoeken, nauwkeurig data kunnen verwerken in tabellen en grafieken en deze gegevens correct interpreteren.

Instroom:

Je kan vanuit een andere doorstroomrichting overschakelen naar deze richting. Indien je in de tweede graad al een sterk pakket wiskunde had, zal je in september enkel voor de wetenschapsvakken moeten bijwerken. Indien je in de tweede graad een basispakket wiskunde had, zal je in samenspraak met de vakleerkrachten een behoorlijk pakket moeten bijwerken.

Het verschil tussen Wetenschappen-wiskunde en Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen?

Het zijn allebei abstract theoretische richtingen in de doorstroomfinaliteit waarbij biologie, chemie en fysica centraal staan. In Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen zal er echter meer tijd uitgetrokken worden voor de wetenschapsvakken waardoor er meer practica uitgevoerd kunnen worden en de theorie uitgebreid kan worden met extra toepassingen, linken met de actualiteit … Beide richtingen hebben een sterk pakket wiskunde. In Wetenschappen-wiskunde zal deze leerstof meer abstract gegeven worden, terwijl bij Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen de wiskunde in functie van de toepassingen in de wetenschappen zal staan. In Wetenschappen-wiskunde zal er ook meer tijd gespendeerd worden aan de taalvakken en de algemene vakken, zoals geschiedenis.

Toekomstmuziek …

Nadien ben je voorbereid om een academische of professionele bachelor in alle wetenschappelijke richtingen aan te vatten, maar ook voor andere academische of bacheloropleidingen heb je een goede basis.terug naar studieaanbod