Vakken

Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt ons studieaanbod 3e graad vernieuwd
5e jaar 6e jaar
Aardrijkskunde 1 2
Biologie 2 1
Chemie 2 2
Engels 2 2
Esthetica 1 1
Frans 3 3
Fysica 3 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Vrije ruimte 2 2
Wiskunde 6 6

Wetenschappen-wiskunde

Een richting voor jou?

Wetenschappen

Ook in de derde graad nemen we jullie in de wetenschappen mee op een unieke ontdekkingsreis. Daarbij vertrekken we van het principe dat je wetenschap niet alleen uit boeken haalt. We experimenteren in onze labo’s, met het moderne materiaal dat we in onze school ter beschikking hebben, en nemen, indien mogelijk, waar op het terrein.

Zo krijg je in deze richting alle kansen om zowel wetenschappelijke kennis als onderzoeksvaardigheden optimaal te ontwikkelen. Als kers op de taart wordt in het zesde jaar een eigen onderzoek uitgevoerd binnen één van de wetenschapsvakken waarbij alle deelaspecten van de natuurwetenschappelijke methode op een geïntegreerde wijze aan bod komen.

Wiskunde

Tot in het vierde jaar loopt het leerplan wiskunde in grote lijnen voor iedereen gelijk. Dat verandert als je in de derde graad kiest voor een richting met de pool Wiskunde. Je krijgt dan minstens 6 lesuren per week wiskunde. Dat is best veel, zelfs voor een leerling met aanleg voor het vak. Die aanleg is onmisbaar als je die keuze wil maken, maar het is niet genoeg. Je moet het vooral graag doen.

Reken er op dat je elke dag ook thuis nog met wiskunde zal bezig zijn en dat je ook een stevig pakket theorie zal moeten verwerken. Weet dat je een duidelijke versnelling zal merken in het tempo waarop er wordt lesgegeven. Het gaat hard in het zesde jaar… In ruil voor al dat harde werk zal je ontzettend veel leren.

Je leert meer dan alleen maar rekenen: je krijgt inzicht in wat wiskunde echt betekent en hoe je wiskunde kan toepassen in de wetenschappen of de economie. Je legt vooral een solide basis die onmisbaar is voor heel wat hogere studies.terug naar studieaanbod