Evaluatie

Bij leren hoort ook evalueren. De meeste mensen denken dan meteen aan overhoringen en examens. Die horen er ook bij, maar er is meer!

Op deze pagina verneem je meer over waarom en hoe we evalueren op onze school. Je leest ook wat dat dan concreet betekent en hoe we daarover rapporteren.

Waarom evalueren we?

We versterken het leren van de leerling

Evaluatie is in de eerste plaats een onderdeel van het leren. We zoeken uit waar de leerlingen staan in hun leerproces en welke de volgende stappen zijn. Daar hoeven dus niet altijd punten tegenover te staan!

We verzamelen gegevens voor de oriƫntering van leerlingen

Af en toe evalueren we het resultaat van een leerproces om te kijken welke doelen de leerling bereikt heeft. Die informatie gebruiken we aan het einde van het schooljaar om te bepalen of een leerling slaagt of niet en welke richtingen mogelijk zijn in een volgend jaar. Daarbij geven we ook een sterk advies voor het vervolg van de studie.

We onderzoeken het effect van de onderwijspraktijk

Tot slot gebruiken we leerlingenevaluaties ook om ons onderwijs bij te sturen. Met een goeie leerlingenevaluatie kunnen we immers vaak ook leren hoe effectief onze aanpak geweest is.

Hoe doen we dat allemaal?

Toelichting bij het rapport