Veelgestelde vragen

Inschrijvingen eerste jaar

Moet ik mij op voorhand aanmelden om te kunnen inschrijven?

Voor het schooljaar 2021-2022 werken we op het Sint-Norbertusinstituut met een aanmeldingssysteem voor de inschrijvingen in het eerste jaar.

Vanaf maandag 8 maart 2021 kan je digitaal aanmelden, bekijk deze pagina voor alle informatie.

Wanneer kan ik aanmelden?

Vanaf 8 maart kan je digitaal aanmelden voor de inschrijvingen in het eerste jaar.

Op deze pagina vind je alle informatie.

Maak ik meer kans als ik mij bij de eersten aanmeld?

Neen, het moment van aanmelden heeft geen invloed op de schooltoewijzing. Aanmelden op 8 maart of aanmelden op 26 maart, dat maakt geen verschil.

Hoe worden de plaatsen toegewezen?

Iedereen heeft evenveel kans om een plekje te krijgen in zijn of haar school van eerste voorkeur. Die verdeling gebeurt op basis van volgende criteria:

  • Voorrangsgroepen
  • Schoolkeuze
  • Toeval: indien er meer aanvragen dan plaatsen zijn, worden de plaatsen verdeeld op basis van toeval

De toewijzing van de plaatsen gebeurt onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder.

Heeft domicilie een invloed op de toekenning van de ‘inschrijvingstickets’?

Domicilie speelt geen enkele rol bij de verdeling van de tickets. Als er meer kandidaten dan plaatsen zijn dan worden de tickets verdeeld via toeval.

Speelt de volgorde van de scholen die ik aanduid een rol?

Ja, als SNOR jouw voorkeur heeft zet je onze school op de eerste plaats.

Wat als ik niet online aanmeld?

Als je niet aanmeldt, kan je je kind pas vanaf 26 april inschrijven op een school waar er nog plaats is. De keuze zal beperkt zijn, gezien sommige scholen na de online toewijzingen mogelijk al volzet zijn.

Wanneer kan ik inschrijven?

Vanaf zaterdag 24 april 2021 kan je inschrijven op onze school indien je een ‘inschrijvingsticket’ hebt ontvangen via het digitaal aanmeldsysteem. Dit kan tot en met vrijdag 21 mei 2021.

Vanaf zaterdag 22 mei 2021 starten de vrije inschrijvingen op alle vrije plaatsen (incl. niet ingeleverde ‘tickets’).

Wat moet ik meebrengen bij de inschrijving?

Bij een inschrijving in het eerste jaar hebben we je ‘inschrijvingsticket’ (=schooltoewijzing) nodig.

We hebben het rijksregisternummer van de toekomstig leerling nodig. Dat staat op de identiteitskaart of op een kleefbriefje van het ziekenfonds.

Verder hebben we een kopie van het getuigschrift basisonderwijs (inschrijving 1e jaar) nodig samen met het eindresultaat op het rapport (ook voor andere jaren) van schooljaar 2020-2021. Als je dat nog niet gekregen hebt op het moment van je inschrijving, dan bezorg je ons dat:

  • ofwel digitaal: info@snorduffel.be
  • ofwel op de eerste schooldag: kopie afgeven op het secretariaat

Studieaanbod eerste jaar

Wat is het verschil tussen 1A en 1B?

Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs hebben behaald, starten in het eerste leerjaar A

Leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs hebben behaald, starten in het eerste leerjaar B

Staat mijn keuze in het eerste jaar ook vast voor mijn keuze in het tweede jaar?

Neen, je keuze in het eerste jaar staat vast voor een heel schooljaar maar is niet bepalend voor je keuze in het tweede jaar.