Voluit voor kwaliteit

Vakken

Basispakket 25 u.
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
Artistieke vorming: beeld 1
Artistieke vorming: muziek 1
Basisopties - keuze uit: 5 u.
Klassieke talen
Maatschappij en welzijn
Moderne talen en wetenschappen
STEM-wetenschappen
Minoruren - keuze uit: 2 u.
Economie
Mens en Samenleving
STEM
Taal en Cultuur

2 A

Een richting voor jou?

Het grootste verschil met het eerste jaar is dat je nu een keuzepakket van 7 lesuren samenstelt, waarbij je toch al even vooruitblikt naar de tweede graad. Je ervaringen uit het eerste jaar zullen je zeker helpen bij die keuze.

De 7 keuze-uren bestaan uit een combinatie van 5 lesuren uit een basisoptie en 2 minoruren uit een studiedomein dat je verder wil verkennen. Let op! Niet elke combinatie is mogelijk: de uren basisoptie en de minoruren kunnen niet uit hetzelfde studiedomein komen.

Hier kan je meer informatie terugvinden over de basisopties en minoruren. Ook een overzicht van alle mogelijke combinaties staat op deze pagina.

 

 terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Na de eerste graad kan je verschillende richtingen uit. Spreek je ervaring aan om een weloverwogen keuze te maken die perfect bij je interesses en talenten aansluit.