Vakken

Algemene vorming 25 u.
Aardrijkskunde 1
Artistieke vorming: beeld 1
Artistieke vorming: muziek 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
Basisoptie - keuze uit: 5 u.
Economie & organisatie (nieuw!)
Klassieke talen*
Maatschappij en welzijn
Moderne talen & wetenschappen*
STEM-wetenschappen
Keuzevak - keuze uit: 2 u.
Economie
Mens en samenleving
STEM
Taal en cultuur

2 A

Een richting voor jou?

Het tweede jaar bouwt voort op het eerste. Het grootste verschil met het eerste jaar is dat je nu een keuzepakket van 7 lesuren samenstelt, waarbij je toch al even vooruitblikt naar de tweede graad. Je ervaringen uit het eerste jaar zullen je zeker helpen bij die keuze.

Je maakt drie keuzes:

1. Lesaanpak

In de loop van het eerste jaar kijken we samen met jou waar de sterktes en noden liggen binnen de verschillende vakken. Dit doen we aan de hand van het hele traject dat je al aflegde op onze school. De klassenraad vindt het belangrijk om je goed te begeleiden bij het maken van een juiste keuze wat lesaanpak betreft. Dat doen de leerkrachten aan de hand van jouw rapportresultaten, de woordelijke feedback op het rapport en oudercontacten, jouw werk- en studiehouding. In het tweede jaar van de A-stroom maak je dan een weloverwogen keuze tussen een abstracte of concrete aanpak in de lessen.

Abstract? Je voelt je beter in een klasgroep waar er ruimte is voor uitdaging. Je werkt graag zelfstandig om complexere opdrachten op te lossen na een korte instructie. Je bent sterk in logisch redeneren. Je bent snel van begrip en je kan verbanden leggen of herkennen. Je kan je eigen leerproces in handen nemen.

Concreet? Je voelt je beter in een klasgroep waar veel structuur wordt geboden. Je houdt van de begeleide aanpak, waarbij we vaker samen aan de slag gaan met oefeningen en voorbeelden. Je hebt liever iets meer ondersteuning (zoals verlengde instructies, hulpkaarten, stappenplannen …) bij het maken van (eenvoudige) opdrachten.

Abstract

Concreet

► logisch redeneren
► verbanden herkennen en leggen
► zelfstandig problemen oplossen
► aan de slag gaan met korte instructies
► meer begeleid werken
► samen meer voorbeelden maken
► structuur aangereikt krijgen
► aan de slag gaan met eenvoudige opdrachten

 

2. Basisoptie

Je kiest een basisoptie. Dat is een pakket van vijf lesuren binnen een studiedomein dat jou interesseert:
► Economie & organisatie (nieuw!)
► Klassieke talen*
► Maatschappij en welzijn
► Moderne talen & wetenschappen*
► STEM-wetenschappen

* De basisopties Klassieke talen en Moderne talen & wetenschappen kan je niet kiezen binnen de concrete lesaanpak.

3. Keuzevak

Tijdens 2 lesuren per week krijg je de kans om ook van een ander studiedomein te proeven. Zo verruim je je kennis en leer je jezelf nog beter kennen. Je maakt hier dus een andere keuze dan de basisoptie.

Hier kan je meer informatie terugvinden over de basisopties en minoruren. Ook een overzicht van alle mogelijke combinaties staat op deze pagina.

 

 terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Na de eerste graad kan je verschillende richtingen uit. Spreek je ervaring aan om een weloverwogen keuze te maken die perfect bij je interesses en talenten aansluit.