Stationsstraat 6, 2570 Duffel | 015 30 38 58 | mail@snorduffel.be

Het medisch attest kan je hieronder downloaden:

Medisch attest (pdf) Attest voor niet-deelname aan de lessen lichamelijke opvoeding. Downloaden, afdrukken en laten invullen door de behandelende geneesheer.