Stationsstraat 6, 2570 Duffel | 015 30 38 58 | mail@snorduffel.be

Info voor de ouders:

We willen er op wijzen dat een skivakantie een fysiek zware week is. De kinderen worden ten slotte geacht 4 uren sport per dag vlot aan te kunnen.

Inschrijven:

Vanaf  24 oktober kan er via de link op de website van de school, ingeschreven worden  tot en met vrijdag 6 november 2015.  

Verder besteden wij ook veel aandacht aan de houding van de leerlingen. Indien deze niet strookt met het opvoedingsproject van de school, kan een inschrijving ongedaan gemaakt worden!

Betalingen:

Uw inschrijving is pas definitief wanneer het voorschot t.b.v. €300 betaald is. En dit voor 9 november op het rekeningnummer 230-0003444-69 (IBAN: BE71 2300 0034 4469; BIC: GEBA BE BB).  Noteer daarbij ook volgende mededeling: Snorski + naam van de leerling + klas.

 

Ook graag aanduiden en samen overschrijven voor annulatieverzekering (20 euro). Voorschot of totale bedrag is na afsluiten van een annulatieverzekering enkel terug te krijgen mits indienen van een doktersattest.

Het resterende bedrag dient betaald te worden tegen eind december, zodat wij aan onze verplichtingen met de reisorganisatie kunnen voldoen..

 

Heeft u echter toch nog een vraag, kan u mailen naar snorski1@gmail.com of u kan telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de eerste graad (015 30 38 41). U wordt dan zo snel mogelijk terug opgebeld.

Sportieve groeten

 

De skiverantwoordelijken

 

Annick Beirinckx                  Annick Van Gestel               Tim Stuyck                Lies Bogaerts         

Ped. directeur 1ste graad     leerkracht LO                       leerkracht LO             leerkracht LO