Stationsstraat 6, 2570 Duffel | 015 30 38 58 | mail@snorduffel.be

IN DE KIJKER: Techniek-wetenschappen

In techniek-wetenschappen staan de wetenschapsvakken centraal. Je bouwt een grondige theoretische basis op, waarbij een stevig pakket wiskunde hoort. Bovendien verwerf je tijdens de labo’s experimentele vaardigheden. 
Theoretische inzichten in de biologie, chemie en fysica met de ondersteunende wiskundige principes en afleidingen komen aan bod. In vergelijking met wiskundige richtingen in het aso worden hier meer de toepassingen van de wiskunde in de wetenschappen beklemtoond. Door een ruim aanbod van laboratoriumproeven waarin de theorie getoetst wordt aan de werkelijkheid, verwerf je concrete technische en praktische vaardigheden. Deze richting bereidt je voor op studies in het hoger onderwijs.