Stationsstraat 6, 2570 Duffel | 015 30 38 58 | mail@snorduffel.be

De studenten van 7KZ schreven deze open brief nadat hun richting onlangs negatief in de media kwam. De brief werd gepubliceerd in o.m. Het Nieuwsblad (25 april 2011).

Uiteraard waren ook wij geschrokken door de beelden van een kinderverzorgster die een kind over de balustrade hield. Maar wij gaan niet akkoord met de conclusies die nadien nogal gemakkelijk in de media verschenen (VRT Journaal, De Standaard 10/04). Er is niets mis met ons zevende specialisatiejaar Kinderzorg.
Als achttienjarigen waren wij afgelopen september niet verplicht om nog een zevende jaar te volgen. Toch kozen wij hier allemaal bewust voor. Meer zelfs: enkel gemotiveerde studenten slagen er bij ons in om deze richting succesvol te beëindigen.
Op onze school volgen wij dit jaar alleen al 11 weken stage op verschillende stageplaatsen. Daarvoor kregen wij in de vooropleiding Verzorging ook al minstens 12 weken stage in een kinderdagverblijf, terwijl de instromers in 7 Kinderzorg verplicht zijn een inhaalstage te volgen om de achterstand weg te werken. Daarnaast zijn de theoretische vakken niet te onderschatten.
Veel van onze leerkrachten en stagebegeleiders komen ook uit het werkveld. Ze hebben dus wel degelijk voldoende kennis en ervaring.

Als er op andere scholen problemen zijn met de opleiding, moeten die problemen opgelost worden, in plaats van ze te veralgemenen.
Op onze school is de richting 7 Kinderzorg in ieder geval geen bezigheidstherapie voor schoolmoeë jongeren. Wij waren dan ook geschokt over de neerbuigende manier waarop er de afgelopen weken naar onze richting en de bijhorende job gekeken werd. Misschien wordt het tijd om de slechte naam ervan weg te werken, door – inderdaad – ons diploma opnieuw verplicht te maken voor je in een kinderdagverblijf mag werken.

Een driejarige opleiding gaat aan het probleem niks veranderen. Allicht gaat het tekort aan kinderverzorgers alleen maar toenemen, waardoor kinderdagverblijven wel verplicht zijn niet-gediplomeerde kinderverzorgers in dienst te nemen. En om de beperkte interesse voor ons vak weg te werken, kan er misschien eens naar de lage lonen van kinderverzorgers gekeken worden?

Eline, Lieze, Jill, Isabelle, Hajar, Gertje, Yelina, Karlijn, Jelte, Lyssa, Mieke, Lynn, Janice, Kim, Merel, Thaïs, Shirley, Caroline, Indika, Shauni (gemotiveerde studenten 7 Kinderzorg, Sint-Norbertus Duffel)