Stationsstraat 6, 2570 Duffel | 015 30 38 58 | mail@snorduffel.be

07.00 u. Het poetspersoneel veegt nog snel het laatste zand van de heraangelegde speelplaats en zet in een lokaal van het 1ste jaar nog een extra bank met bijhorende stoel bij. Een waterig zonnetje steekt boven de gebouwen aarzelend zijn kop op.
07.30 u. Een medewerker van het secretariaat hangt wegwijzers aan de poort en pijlen naar de ondergrondse fietsenstallingen en de speelplaats van de 1ste graad.
07.45 u. De directeur maakt nog een laatste controleronde door de gangen en de lokalen en checkt een allerlaatste keer de microfoon op de speelplaats.
08.00 u. De eerste leerling arriveert aarzelend op de speelplaats en zet zich naast zijn grote boekentas op de zitbanken. Als de directeur een babbeltje met hem maakt, vertelt hij dat hij Yannick heet en uit Walem komt.
08.10 u. Druppelsgewijs komen er meer leerlingen binnen die aangenaam verrast zijn door de welkomtekst op de ramen. Je hoort het geroezemoes en de opgewonden stemmen.
08.25 u. Langzaam stroomt de speelplaats vol en na het belsignaal verwelkomt de directeur ons in onze nieuwe omgeving en stelt de klassenleraren voor.
08.35 u. Het spannende moment is eindelijk aangebroken! De leerlingen worden in klassen verdeeld en vertrekken met hun klassenleraar naar hun nieuwe lokaal voor de eerste kennismaking.
10.10 u. Eerste speeltijd! Tijd voor een koek en een nieuwsgierige babbel met vriendjes uit de andere klassen.
10.25 u. Einde van de speeltijd. De klassenleraar begeleidt ons terug naar ons klasje voor meer info over schoolagenda, kaftjes, mappen en boeken en geeft ons het lessenrooster voor de rest van de week.
12.05 u. De bel rinkelt en de eerste schooldag zit erop. Verrassend dat die eerste (halve) dag zo snel voorbijvloog!

Van de eerste-, tweede- en derdejaars vind je foto's op onze Facebookpagina. Je kan er jezelf taggen!

Meer info over onze school (incl. ons schoolreglement) vind je bij 'Voor ouders en leerlingen...'