Studieaanbod 2de graad

Studieaanbod in de 2de graad.

Voor het 3de jaar startte de modernisering van het secundair onderwijs in het schooljaar 2021-2022. Volgend schooljaar zal deze modernisering zich voortzetten in het 4de jaar. In deze vernieuwde structuur werkt men met finaliteiten en domeinen. Een finaliteit geeft het doel van de opleiding aan: nog gaan verder studeren of gaan werken. Zo zijn er 3 finaliteiten:

  • Arbeidsmarktgerichte finaliteit = A: Je gaat meteen aan het werk.
  • Doorstroom = DG (domeingebonden) of DO (domeinoverschrijdend): Je studeert verder in het hoger onderwijs.
  • Dubbel (Doorstroom/Arbeidsmarkt) = D/A: Je studeert verder of je gaat aan het werk.
STUDIEDOMEINEconomie & Organisatie STEMTaal & Cultuur Maatschappij en welzijn
FINALITEIT


Doorstroom
Domeinoverschrijdend
(DO)

Economische wetenschappen


Natuurwetenschappen
Moderne talen

Latijn


Humane wetenschappen


Doorstroom
Domeingebonden
(DG)

Biotechnologische STEM-WetenschappenMaatschappij- en Welzijnswetenschappen


Dubbele finaliteit
(D/A)

Bedrijf en organisatie


Biotechnieken
Maatschappij en welzijn


Arbeidsmarkt
(A)
Zorg en welzijn